fbpx

Bir Söz Söyledim Bin Zamana

ULAŞ GEROĞLU
“Sevgide güneş gibi oI, dostIuk ve kardeşIikte akarsu gibi oI, hataIarı örtmede gece gibi oI, tevazuda toprak gibi oI, öfkede öIü gibi oI.”