fbpx

Gölcük ya da Kaynaktan Beslenmek

ŞEYHMUS DİKEN
Tek tanrılı dinlere kaynaklık etmiş kutsal kitaplar, dört nehirden söz eder. Bu dört nehirden ikisi var ki çok önemli uygarlıklara hem kaynaklık hem de ev sahipliği yapmaları açısından kayda değerdir. Dicle ile Fırat bir oldu mu, dağlar da, ovalar da önlerinde selama durur. İkisinin araya aldığı bölge çağlar boyu “Mezopotamya” olarak ünlendi. Bu bölgenin, “Yukarı Hilâl” ya da “Bereketli Hilâl” olarak da adlandırıldığı bilinir. Her dönemde bir dolu önemli işe mührünü basmış Mezopotamya ve bu iki nehir. Bazen bacı, kardeş olmuşlar. Çoğu kez de iki sevgili: Dicle ve Fırat…