fbpx

İnsan deniz, deniz insan

DİLEK NEŞE AÇIKER
Denizlerimizin çokluğuna rağmen deniz temasını işleyen türkülerimiz pek azdır. Onların da büyük bölümü ya denizin kıyısında yer tutar ya daha ikinci mısrada karayla, karadaki unsurlarla bağlantıya geçer; bazen bir çeşmeyle bazen düz ovayla, dağla, bayırla. Sözün kısası ayağı yere basar, güvenli alana çekilir türküler. Aynı insanlar gibi.